Ubezpieczenie

Zawodnicy Stowarzyszenia ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej „PZU SPORT” w zakresie trening + droga. Oznacza to ubezpieczenie od zdarzeń zaistniałych podczas wszelkich zajęć sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie (treningi, zawody, obozy sportowe) oraz podczas udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez organizacje sportowe w trenowanej przez zawodnika dyscyplinie, gdy zostaje on zgłoszony przez Stowarzyszenie. Ubezpieczenie obejmuje także drogę (dojazd, trasę przemarszu na zajęcia, zawody sportowe itd.).

Suma ubezpieczenia – 4 000,00/osoba.

Ogólne warunki ubezpieczenia:
Polisa.[PDF]
OWU PZU NNW od 15.09.2018.[PDF]

Obowiązek zgłoszenia szkody spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym dziecka. Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem strony www.pzu.pl lub w najbliższym oddziale PZU.SA Dokonując zgłoszenia należy podać serię polisy nr 1025937459.

Uwaga !!!
Wysokość składki ubezpieczeniowej wynosi w roku szkolnym 2018/2019 – 15 zł na zawodnika. Płatności za ubezpieczenie prosimy wnosić na poniższe konto i według podanego wzoru:

NAZWA BANKU:
Bank Pekao S.A.
NUMER KONTA:
06 1240 5950 1111 0010 2378 3945
NAZWA I ADRES ODBIORCY:
Stowarzyszenie „Pięciobój Polski” – CWKS Legia
01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 8a
TYTUŁ PŁATNOŚCI:
Imię nazwisko (ubezpieczenie) za 2018,
przykład: Krzysztof Gawlikowski (ubezpieczenie) za 2018

Informujemy, że ubezpieczenie NNW Sport jest konieczne nawet w przypadku, jeśli dziecko jest objęte ubezpieczeniem szkolnym NNW rozszerzonym na zajęcia sportowe lub jeśli ubezpieczone jest w innym klubie. Stowarzyszenie jest bowiem odrębnym podmiotem prawnym. Specyfika polis – szkolnej i klubowej – sprawia, że w przypadku szkody zaistniałej na zajęciach klubowych odszkodowanie wypłacane jest z polisy klubowej. W przypadku zdarzenia mającego miejsce na zajęciach szkolnych odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie z polisy szkolnej.