Potrzebne dokumenty

 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW:

Na zebraniu organizacyjnym lub pierwszych zajęciach dziecka każdy rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest podpisać lub przynieść ze sobą podpisane:

  1. OŚWIADCZENIE
  2. DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ
  3. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY*
  4. ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE DZIECKA

* Upoważnienie dotyczy tylko dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 238 w Warszawie