Opłaty

Płatności za zajęcia pływackie prosimy wnosić na rachunek Bank Pekao S.A.

06 1240 5950 1111 0010 2378 3945, odbiorca: Stowarzyszenie „Pięciobój Polski”- CWKS Legia

Zgodnie z postanowieniem Stowarzyszenia opłaty dokonujemy przelewem do 25 dnia miesiąca poprzedzającego opłacany okres. Istnieje możliwość dokonania opłaty za kilka miesięcy z góry.

W przypadku zapisu dziecka na zajęcia w późniejszym terminie płatność naliczona zostaje z uwzględnieniem momentu przystąpienia do zajęć.

Opłatę prosimy uregulować w terminie ponieważ organizator zastrzega sobie prawo do dokonania skreślenia
(bez powiadomienia) osoby z listy uczestników zajęć, w przypadku niedokonania opłaty w terminie.

W przypadku rodzeństwa istnieje możliwość obniżenia opłaty za drugie dziecko – 50%. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli zawodnicy ci, regularnie uczestniczą w zawodach takich jak MMM – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, WOM – Warszawska Olimpiada Młodzieży, Otwartych Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza oraz w Penta Day. Są to zawody, w których klub może zdobyć punkty w współzawodnictwie sportowym, dlatego zależy nam na tym, aby jak największą ilość dzieciaków brała w nich udział.

Informujemy również, że opłata miesięczna za zajęcia jest stała (wrzesień-czerwiec), bez względu na ilość treningów w danym miesiącu.