Opłaty

Płatności za zajęcia pływackie prosimy wnosić na rachunek Bank Pekao S.A.

06 1240 5950 1111 0010 2378 3945, odbiorca: Stowarzyszenie „Pięciobój Polski”- CWKS Legia

Zgodnie z postanowieniem Stowarzyszenia opłaty dokonujemy przelewem do 25 dnia miesiąca poprzedzającego opłacany okres. Istnieje możliwość dokonania opłaty za kilka miesięcy z góry.

W przypadku zapisu dziecka na zajęcia w późniejszym terminie płatność naliczona zostaje z uwzględnieniem momentu przystąpienia do zajęć.

Opłatę prosimy uregulować w terminie ponieważ organizator zastrzega sobie prawo do dokonania skreślenia
(bez powiadomienia) osoby z listy uczestników zajęć, w przypadku niedokonania opłaty w terminie.

Opłata naliczona zostaje zgodnie z następującymi wytycznymi:

Koszt uczestnictwa w zajęciach:
150 zł/miesięcznie (październik – czerwiec) – Nauka 1
200 zł/miesięcznie (wrzesień – czerwiec) – Aktywni
225 zł/miesięcznie (wrzesień – czerwiec) – Nauka 2
250 zł/miesięcznie (wrzesień – czerwiec) – Nauka 3 i Doskonalenie pływania
300 zł/miesięcznie (wrzesień – czerwiec) – Trening 1 i Trening 2

w przypadku rodzeństwa – drugie dziecko 50%

Opłata zawiera w sobie dwie składowe:
SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ – 50 zł,
OPŁATĘ ZA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH – 100/150/175/200/250 zł

Opłaty.[PDF]